Закони України

 1. Закон України від 01 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту» 
 2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» 
 3. Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» 

 Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Постанова КМУ від 6 лютого 2019 р. № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
 2.  Постанова КМУ від 28 квітня 2021 року № 446 «Деякі питання здобуття освіти та професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
 3. Постанова КМУ від 14 липня 1999 року № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил» 
 4. Постанова КМУ від 16 грудня 2004 року № 1681 «Про регіональний центр підвищення кваліфікації»  
 5. Постанова КМУ від 29 липня 2009 року № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» 
 6. Постанова КМУ від 01 квітня 2013 року № 255 «Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії» 
 7. Постанова КМУ від 15 квітня 2013 року № 306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» 
 8. Постанова КМУ від 20 травня 2013 року № 363  «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» 
 9. Постанова КМУ від 01 жовтня 2014 року № 500  «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби» 
 10. Постанова КМУ від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» 
 11. Постанова КМУ від 27 вересня 2016 року № 674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» 
 12. Постанова КМУ від 20 березня 2019 року № 244 «Про затвердження обсягів державного замовлення Національному агентству України з питань державної служби на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 році» 
 13. Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України

 1. Розпорядження КМУ від 01 грудня 2017 року № 974 «Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» 
 2. Розпорядження КМУ від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» 

 Накази НАДС

 1. Наказ НАДС від 13.07.2021 №109-21 “Про погодження програм підвищення кваліфікації”
 2. Наказ НАДС від 24.05.2021 №87-21 “Про погодження програм підвищення кваліфікації” 
 3. Наказ НАДС від 21.04.2021 №68-21 “Про погодження програм підвищення кваліфікації”
 4. Наказ НАДС від 23.03.2021 №49-21 “Про погодження програм підвищення кваліфікації”
 5. Наказ НАДС від 20.01.2021 №9-21 “Про утворення робочої групи”
 6. Наказ НАДС від 24.12.2020 №254-20 “Про погодження програм підвищення кваліфікації”
 7. Наказ НАДС від 18.12.2020 №247-20 “Про затвердження Порядку акредитації загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад” (Скасовано )
 8. Наказ НАДС від 02.10.2020 №188-20 «Про затвердження результатів конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» у 2020 році»
 9. Наказ НАДС від 30 вересня 2020 р. № 186-20 «Про утворення Наглядової ради Української школи урядування»
 10. Наказ НАДС від 24 вересня 2020 р. № 178-20 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Головного управління державної служби України, Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2003 року №100/680», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2020 року за № 996/35279
 11. Наказ НАДС від 15.09.2020 №171-20 “Про внесення змін до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування ( .pdf , 422.35 Кб )“, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2020 року за № 1031/35314
 12. Наказ НАДС від 27 серпня 2020 р. № 154-20 «Про затвердження переліків пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за загальними професійними (сертифікованими) та короткостроковими програмами у 2021 році»
 13. Наказ НАДС від 27 липня 2020 р. № 132-20 «Про затвердження Положення про проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
 14. Наказ НАДС від 20 липня 2020 р. № 124-20 “Про затвердження персонального складу експертно-консультативної ради з питань погодження програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад” ( .pdf , 135.99 Кб )
 15. Наказ НАДС від 16 липня 2020 р. № 119-20 «Про затвердження адміністративного регламенту процесу «Погодження програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування»
 16. Наказ НАДС від 08 квітня 2020 р. № 61-20 «Про затвердження Положення про експертно-консультативну раду з питань погодження програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
 17. Наказ НАДС від 23 березня 2020 р. № 46-20 «Про затвердження Положення про конкурс “Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 березня 2020 р. № 308/34591
 18. Наказ НАДС від 13 березня 2020 р. № 38-20 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення та оформлення програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
 19. Наказ НАДС від 24 січня 2020 р. № 8-20 «Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2020 р. за № 135/34418
 20. Наказ НАДС від 12 грудня 2019 р. № 227-19 «Про затвердження порядку визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 р. за № 1289/34260
 21. Наказ НАДС від 12 грудня 2019 р. № 226-19 «Про затвердження порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 р. за № 1288/34259
 22. Наказ НАДС від 04 грудня 2019 р. № 221-19 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку»
 23. Наказ НАДС від 26 листопада 2019 р. № 211-19 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 02 січня 2020 року за № 5/34288
 24. Наказ НАДС від 26 листопада 2019 року № 209-19 «Про затвердження Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 грудня 2019 р. за № 1234/34205
 25. Методика визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні ( .pdf , 595.89 Кб ) державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування
 26. Наказ НАДС від 15 жовтня 2019 р. № 188-19 «Про затвердження Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 р. за № 1157/34128
 27. Наказ НАДС від 10 жовтня 2019 р. № 185-19 «Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 р. за № 1159/34130
 28. Наказ НАДС від 19 липня 2019 р. № 131-19 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора Української школи урядування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 липня 2019 р. за № 834/33805
 29. Наказ НАДС від 21 лютого 2019 р. № 29-19 «Деякі питання Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування»
 30. Наказ НАДС від 22 січня 2018 року № 10 «Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення слухачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 р. за № 175/3162
 31. Наказ НАДС від 12 квітня 2017 року № 80 «Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 р. за № 619/30487