Участь у конференціях

Демченко С. О. Координаційна рада з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при Національному агентстві України з питань державної служби. Національне агентство України з питань державної служби, 23 травня 2019 року

Демченко С. О. «Впровадження тренінгових програм щодо політик забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на базі центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій». Національне агентство України з питань державної служби, Фонд імені Фрідріха Еберта в Україні, Київ, 21 листопада 2018 року

Чабан А. Ю. «Достойний син Черкаської землі. (Микола Плашкевич)» — Доповідь на Всеукраїнській науковій конференції із проблем персоналістики. (12 березня 2018 р.) Матеріали конференції. – Черкаси, ЧДТУ, — 2018 р.

Чабан А. Ю. «Становлення кухні Середньої Наддніпрянщини» — доповідь на пленарному засіданні IX міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання». – Черкаси, ЧДТУ, 22–23 березня 2018 року

Чабан А. Ю. «Становлення міжнародних відносин України в історичній ретроспективі» на пленарному засіданні ІІІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ ст., — Черкаси, 26–27 березня 2018 року

Чабан А. Ю. «Актуальні проблеми збереження історико-культурної спадщини Середньої Наддніпрянщини» — доповідь на пленарному засіданні науково-практичної конференції «Музеєзнавство на Черкащині: історія та перспективи», Черкаси, 18 квітня 2018 року

Чабан А. Ю. «Цивілізаційний вибір України: шлях до Європи» — доповідь на пленарному засіданні ХХ науково-практичної конференції «Родзинка», -Черкаси, 19 квітня 2018 року

Чабан А. Ю. «Витоки та шляхи розвитку імперської політики імперської політики щодо України» — доповідь на секційному засіданні ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри» (із нагоди 100-ї річниці Української революції 1917–1921 рр.), — Черкаси, 20–21 квітня 2018 року

N. Chaban and A. Chaban (2018) “Communicating Europe beyond its borders: Imagining the EU in Ukraine post-Maidan”, European Foreign Affairs Review, 23, forthcoming 2018. С. 119–138. ( У співавторстві)

Чабан А. Ю. «Образи і сприйняття України із погляду Європи: історична ретроспектива і сучасність». Доповідь на пленарному засіданні Всеукраїнської школи-семінару викладачів соціально-гуманітарних дисциплін закладів вищої освіти Черкаської, Вінницької, Полтавської та Кіровоградської областей.– Черкаси, 17 травня 2018 р.

Чабан А. Ю. «Проблеми збереження історико-культурної спадщини Середньої Наддніпрянщини». Доповідь на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції «Трахтемирів: історія та сучасність». 20 вересня 2018 року

Обрусна С.Ю. Сумська філія ХНУВС.  Адміністративно-правові відносини в судовій системі в межах території України у ХІ-ХVІІ століттях // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 18–19 травня 2018 року

Демченко С. О. Національна академія державного управління при Президентові України, Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи», 25 травня 2018 року

Крутенко О. В. Круглий стіл з теми «Гендерна рівність в освіті» (Міністерство освіти і науки України») (23.03.2018, Київ)

Крутенко О. В. Тренінг з проблеми «Рівноправне партнерство чоловіків і жінок для демократичного розвитку країни» (Міжнародна фундація виборчих систем (IFES Україна) в рамках ініціативи MALE (Альянс рівноправного партнерства чоловіків та жінок) – 2–4.04. 2018, Черкаси)

Крутенко О. В. Всеукраїнські педагогічні читання з проблеми «Олександр Захаренко у діалозі з сьогоденням» (травень 2018 року, Черкаси)

Крутенко О. В. Обласна науково-практична конференція «Зерна педагогічної спадщини В.Сухомлинського, які проростають у вічність» (3.10.2018, Черкаси)

Крутенко О. В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у просторі виховних інновацій (18–19.2018, Київ)

Демченко С. О. Національне агентство України з питань державної служби, Національна академія державного управління при Президентові України, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада, ІХ щорічні Рішельєвські академічні читання на тему: «Професійна підготовка та розвиток державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання, перспективи»,  21–22 вересня 2017 року

Демченко С. О. Національне агентство України з питань державної служби, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Фонд Ганса Зайделя, Всеукраїнська нарада-семінар «Професійна підготовка та розвиток державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання, перспективи», 20 вересня 2017 року

Демченко С. О. Національна академія державного управління при Президентові України, Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності", 26 травня 2017 року

Масненко В. В. Четвертий міжнародний науково-практичний семінар «Текст і образ: особливості взаємодії між наративом та візуальністю», травень 2017 року

Масненко В. В. Науково-практичний семінар «Російські революції 1917 р. у контексті світової історії», травень 2017 року

Масненко В. В. Всеукраїнський  круглий стіл «Крим і Україна: історія, сьогодення, перспектива», присвячений вшануванню пам’яті жертв депортації кримських татар 1944 р., травень 2017

Чабан А. Ю. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Міжвузівська наукова конференція «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє" квітень 2017 року

Бондаренко Т. Г. Київський університет імені Бориса Грінченка, Всеукраїнська науково-практична конференція «Міждисциплінарні дослідження масової комунікації:проблеми та перспективи», 25.04.2017

Масненко В. В. ІІ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ ст.», березень 2017 року

Кравченко О. П. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною учасню «Розвиток громадянських компетентностей в Україні", НАДУ, 17–18 березеня 2017 року

Чабан А. Ю. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ІІ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді«Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ століття», 24.03.2017

Масненко В. В. VІІІ науково-краєзнавча конференція «Черкащина в контексті історії України» з присвячена 100-річчю Української революції 1917–1921 рр., березень 2017 року

Чабан А. Ю. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Міжнародна науково-практична конференція «Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри», 03–04.03.2017

Шевченко П. В. Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект», Черкаси, 23–24 березня 2017 року

Шевченко П. В. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні пріорітети економіки. Соціальні виклики» Словаччина-Австрія-Угорщина, 3–8 квітня 2017 року

Сивак М. М. «Правова допомога: питання визначення юридичного змісту». Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності», Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 19–20 квітня 2017 року

Крутенко О. В. Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 80-річчю з дня народження О.Захаренка (2.02.2017, Черкаси)

Крутенко О. В. Тренінг для тренерів з Ґендерно-орієнтованого бюджетування (ҐОБ) в рамках програми “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) (10–14.04.2017, Київ).

Крутенко О. В. Сертифікаційний тренінг з підготовки експертного кола з антидискримінаційної експертизи освітнього контенту (20–21.05.2017, Харків).

Крутенко О. В. «Гендерний хакатон: технології і медіа у досягненні гендерної рівності» (15–17 червня 2017 р., м. Суми).

Крутенко О. В. Тренінг тренерів з теми «Інтегрування принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та антидискримінаційного підходу в діяльність органів виконавчої влади з реалізації системних реформ» (13–15.11.2017, Київ).

Масненко В. В. Міжнарнародна науково-практична конференція «Między wolnością a zniewoleniem. Wartości w historiografii polskiej i środkowoeuropejskiej  od końca XVIII po początki XXI wieku», жовтень 2016 року

Масненко В. В. Шостий міжнародний конгрес дослідників Білорусі, жовтень 2016 року

Масненко В. В. Круглий стіл «Українсько-польські стосунки в контексті сучасних викликів», жовтень 2016

Масненко В. В. Всеукраїнська науково-практична конференція«Українське православ’я на шляху самовизначення, єдності та конституювання», жовтень 2016 року

Масненко В. В. Всеукраїнський методичний семінар «Майдан: Усна історія», вересень 2016 рік

Масненко В. В. «Черкаський історіографічний симпозіум», присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського», вересень 2016 рік

Масненко В. В. «Творча спадщина Михайла Грушевського: минуле і сьогодення», вересень 2016

Масненко В. В. Сьомий Міжнародний Міждисциплінарний Теоретичний Симпозіум «Словесне i зорове: візуальні медіації в літературі», червень – липень 2016 року

Масненко В. В. Всеукраїнський руглий стіл «Крим і Україна: історія, сьогодення, перспектива», присвячений вшануванню пам’яті жертв депортації кримських татар 1944 р., червень 2016 року

Демченко С. О. Національна академія державного управління при Президентові України,  Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю«Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку», 27.05.2016

Бондаренко Т. Г.  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,   м. Луцьк,   VII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи», 20.05.2016

Бондаренко Т. Г. Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка XXII Міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика», 08.04.2016

Масненко В. В. Міжнарнародна 39-та Шевченківська конференція «Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір», квітень 2016 року

Токарчук В. А. Лексема foot n: мережа полісемії лексичного значення / В. А. Токарчук // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика : матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛіП 8–10 жовтня 2016 р. / М-во освіти і науки України, ЧНУ імені Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2016 рік

Бондаренко Т. Г. Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти», 07.04.2016

Бондаренко Т. Г. Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Фонд розвитку ЗМІ Посольства США в Україні, Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні і світі", 03–04.03.2016

Масненко В. В. Всеукраїнська ХХVІІ наукова сесія Осередку НТШ у Черкасах «Історичний гранд-наратив Михайла Грушевського як підґрунтя формування модерної української ідентичності», березень 2016

Чабан А. Ю. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Всеукраїнська науково-практична конференція «Віхи становлення Черкаського національного університету в новітню добу історії Укураїни», 26.02.2016

Масненко В. В. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Всеукраїнська науково-практична конференція «ЧНУ ім. Б.Хмельницького – 95: історія і сучасність», лютий 2016 року

Бондаренко Т. Г. Черкаська обласна державна адміністрація, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Національна спілка краєзнавців України, Всеукраїнська науково-практична конференція «Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького — 95: історія та сучасність, присвячена 95-річчю заснування вищого навчального закладу», 26.02.2016

Демченко С. О. Національне агентство України з питань державної служби,  Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Національна академія державного управління при Президентові України,  Міжнародна науково-практична конференція «Професіоналізм, етика та цінності державної служби:досвід кран ЄС та країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», 18–19.02.2016

Бондаренко Т. Г. Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», IV Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Івченка», 28.10.2016

Бондаренко Т. Г. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку», 12–13.10.2016

Бондаренко Т. Г.  ДВНЗ «Ужгородський національний університет», ІІ Міжнародна наукова конференція «Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи», 21–24.09.2016

Демченко С. О. Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, Щорічна конференція за міжнародною участю "Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтіри для України", 5–6.11.2015

Токарчук В. А. Когнітологія в системі гуманітарних наук : VII Міжнародний науково-практичний семінар,  м. Полтава, ПНПУ імені В. Г. Короленка, 20.05.2015

Демченко С. О.  Національне агентство України з питань державної служби, Національна академія   державного управління при Президентові України, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада, Одеська міська рада, 24–25.09.2015

Шевченко П. В. ООН в Україні, МОП, ЮНЕЙДС, ФН ООН, Міжнародний проект «Добровільне консультування і тестування на ВІЛ для працівників» Україна, Черкаси, 2015 рік

Демченко С. О. Національне агентство України з питань державної служби, Національна академія  державного управління при Президентові України, Асоціація міст, Проект Twinning «Підтримка розвитку державної служби України», Програми професійного розвитку при Офісі зв'язку НАТО в Україні, VI Рішелівські читання на тему: "Європейські орієнтири реформування публічної служби в Україні", 26.09.2014

Серватинська С. В., Нікітенко С. І. Національне агентство України з питань державної служби, Школа вищого корпусу державної служби, Програма професійної підготовки Офісу зв'язку НАТО в Україні «Сучасні тенденції і проблеми міжнародної безпеки», 12.06.2014

Демченко С. О. Національна академія державного управління при Президентові України, Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Місцеве самоврядування-основа сталого розвитку України», 16.05.2014

Демченко С. О. Національна академія державного управління при Президентові України, Національна академія педагогічних наук України, Національне агентство України з питань державної служби,  Фонд Ганса Зайделя в Україні, Фонд імені Фрідриха Еберта в Україні, Проект міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно обгрунтованого планування розвитку областей та міст України», Проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтовананий на громаду — ІТ», Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в України “DESPRO”, Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю «Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток магістерських програм у галузі знань «Державне управління», 24–25.10.2013

Демченко С. О. Національне агентство України з питань державної служби, Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада, Одеська міська рада, Національний університет «Одеська юридична академія», Національна академія державного управління при Президентові України, Щорічні Рішелівські академічні читання «Модернізація державної служби в умовах реалізації політики європейської інтеграції", 25–27.09.2013

Демченко С. О. Вінницька обласна рада, Вінницька обласна державна адміністрація, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області, ВОО МГО «Україна-Польща-Німеччина», Міжнародна науково-практична конференція «Збалансований розвиток громад — основа формування Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року», 17.05.2013

Демченко С. О. Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імени Богдана Хмельницького, Інститут непрерывного профессионального образования Тольяттинского государственного университета, Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, Університет Західної Угорщини, Вища школа гуманітарно-економічна (Польща), Ризький технічний університет (Литва), Пловдівський університет імені П. Хілендарського (Болгарія), Міжнародна науково-практична конференція«Вища школа: інтеграція і співробітництво освітніх систем», 26.04.2013

Демченко С. О. Національна академія державного управління при Президентові України, Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю «Модернізація державного управління та європейська інтеграція Украіни», 25.04.2013

Демченко С. О. Кабінет Міністрів України, Агентство США з міжнародного розвитку «Програма сприяння парламенту ІІ" «Взаємодія з громадськістю та забезпечення доступу до публічної інформації", 03.04.2013

Демченко С. О. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, Національної академії державного управління при Президентові України «Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування», 04.02.2013

Демченко С. О. Національне агенство України з питань державної служби, Школа вищого корпусу державної служби, Українсько-данський проект «Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні. Фаза ІІ"  (DANIDA), Проект   Twinning «Підтримка розвитку державної служби в Україні"  «Реформування системи професійного навчання державних службовців в контексті впровадження нового законодавства про державну службу», 06.12.2012 

Демченко С. О.  Національне агенство України з питань державної служби, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Проект Twinning «Підтримка розвитку державної служби в Україні", 13.11.2012 

Шевченко П. В. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Управління державної служби Головного управління державної служби України в Черкаській області, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького «Пріоритети і напрямки оптимізації законодавчої бази діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування», м. Черкаси, 27 квітня 2012 року

 Демченко С. О. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій,  Територіальний центр соціальної допомоги населенню Соснівського району м. Черкаси, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, 28–30.06.2012 

Марценюк М. Ф. Канадський інститут урбаністики, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України «Поширюємо найкращий досвід» 22–23.05.2012 

Демченко С. О. Національне агентство України з питань державної служби, Проект Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток», Кластер підвищення кваліфікації, Кримський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим «Актуальні питання реалізації концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», 21–23.02.2012

Демченко С. О. Національна академія державного управління при Президентові України  "Інноваційні освітні технології у професійному навчанні державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" 01.12.11

Нікітенко С. І. Національне агенство України з питань держаіної служби, Проект «Технічна підтримка реформування державного сектору в Україні" Королівство Данія, Національна академія державного управління при Президентові України «Особливості нового антикорупційного законодавства та його імплементація», 21–22.11.2011 

Демченко С. О. Кримський навчально-консультаційний центр Тернопільського національного економічного університету «Наука і влада: теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку державного управління», 25–26.10.2011

Демченко С. О. Національне агенство України з питань державної служби, Кримський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організації при Раді міністрів Автономної Республіки Крим «Практичні кроки із реформування системи кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів», 24.10.2011 

Демченко С. О.,  Нікітенко С. І. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія державного управління при Президентові України, Академія муніціпального управління м. Київ, Східноєвропейський університет університет економіки і менеджменту, Білоруський державний університет ім. М. Танка, Католицький університет (м. Лілль, Франція), Польська вища школа підприємництва і соціальних наук (м. Оутвок) «Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 20.10.2011

25 червня 2021
Powered by ArtistSoft