Наукові дослідження

Демченко С. О. Особливості запровадження ресурсно-мережевої моделі у професійному розвитку публічних службовців» Національна академія державного  управління при Президентові України в рамках Щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Публічне врядування в Україні:стан, виклики та перспективи розвитку» 25 травня 2018 року

Бондаренко Т. Г. Технології формування й організації споживачів медіа: позиція аудиторії (за результатами соцопитування) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. ‒ Серія: Соціальні комунікації. ‒ Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2018. ‒ № 1 (33). ‒ С. 127‒134.

Бондаренко Т. Г. Захист прав людини в медіа: навчальна програма // Права людини та медіадіяльність : збірник навчальних програм викладачів та викладачок журналістики / за ред. К. Шендеровського. – Київ : Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. – С. 26–33.

Бондаренко Т. Г. Мовленнєва агресія та мовні інструменти для запобігання вербальній ворожнечі // Права людини та мас-медіа в Україні : збірник конспектів лекцій / авт. кол.; за ред. І. Виртосу, К. Шендеровського. – Київ : Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. – С. 137–147.

Обрусна С.Ю. Теоретичні засади проведення реформ / Забезпечення цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і перспективи: монографія / за заг. ред. О. М. Тищенка, Т. М. Кришталь; Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018. – С. 195- 207

Обрусна С.Ю. Регламентація виборчого процесу в європейських країнах: теоретико-правовий аспект // Порівняльно-аналітичне право– 2018.- № 2.- С 64–67 Режим доступу: http://pap.in.ua/2_2018/17.pdf Index Copernicus International (Республіка Польща).

Обрусна С.Ю. Адміністративно-правові відносини в судовій системі в межах території України у ХІ-ХVІІ століттях // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18–19 травня 2018 року, м.Суми)/ Сумська філія ХНУВС.- Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018.- С. 13–17

Обрусна С.Ю. Українська козацька держава та її право // Історія держави та права України: підручник для курсантів та студентів вищих навч. закл./ О.М. Бандурка, М.Ю. Бурдін, О. М. Головко та ін. Харків: Майдан, 2018.-  С.190–214

Обрусна С.Ю., Греченко В.А. Запорізька Січ: військово-політична організація // Історія держави та права України: підручник для курсантів та студентів вищих навч. закл./ О.М. Бандурка, М.Ю. Бурдін, О. М. Головко та ін. Харків: Майдан, 2018.-  С. 181–187

Чабан А. Ю. Навчально-методичний посібник з курсу для магістрів-істориків «Україна у контексті розвитку сучасної світової цивілізації» 2018 (Електронний ресурс)

Чабан А. Ю. Навчально-методичний посібник з курсу для магістрів філософів та спеціальності інтелектуальна власність «Європейський вибір України» 2018 (Електронний ресурс)

Чабан А. Ю. Навчально-методичний посібник з курсу «Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини, соціальні комунікації та регіональні студії» для бакалаврів першого року навчання спеціальності «Міжнародні відносини, соціальні комунікації та регіональні студії» 2018 (Електронний ресурс)

Чабан А. Ю. Навчально-методичний посібник з курсу «Дипломатичний протокол та етикет» для бакалаврів першого року навчання спеціальності «Міжнародні відносини, соціальні комунікації та регіональні студії» 2018 (Електронний ресурс)

Чабан А. Ю. Навчально-методичний посібник з курсу «Історія Середньої Наддніпрянщини» для істориків 2018 (Електронний ресурс)

Чабан А. Ю. Навчально-методичний посібник з курсу «Україна та імперська Росія» для істориків. 2018 (Електронний ресурс)

Чабан А. Ю. «Щедрий стіл Середньої Наддніпрянщини». Монографія. 2018 (Електронний ресурс)

Чабан А. Ю. «Корсунь-Шевченківська битва. Сторінки історії». Монографія. 2018 (Електронний ресурс)

Чабан А. Ю. «Достойний син Черкаської землі. (Микола Плашкевич)» — Доповідь на Всеукраїнській науковій конференції із проблем персоналістики. (12 березня 2018 р.) Матеріали конференції. – Черкаси, ЧДТУ, — 2018 р.

Чабан А. Ю. «Становлення кухні Середньої Наддніпрянщини» — доповідь на пленарному засіданні IX міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання». – Черкаси, ЧДТУ, 22–23 березня 2018 року

Чабан А. Ю. «Становлення міжнародних відносин України в історичній ретроспективі» на пленарному засіданні ІІІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ ст., — Черкаси, 26–27 березня 2018 року

Чабан А. Ю. «Актуальні проблеми збереження історико-культурної спадщини Середньої Наддніпрянщини» — доповідь на пленарному засіданні науково-практичної конференції «Музеєзнавство на Черкащині: історія та перспективи», Черкаси, 18 квітня 2018 року

Чабан А. Ю. «Цивілізаційний вибір України: шлях до Європи» — доповідь на пленарному засіданні ХХ науково-практичної конференції «Родзинка», -Черкаси, 19 квітня 2018 року

Чабан А. Ю. «Витоки та шляхи розвитку імперської політики імперської політики щодо України» — доповідь на секційному засіданні ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри» (із нагоди 100-ї річниці Української революції 1917–1921 рр.), — Черкаси, 20–21 квітня 2018 року

A. Chaban and  N. Chaban (2018) “Communicating Europe beyond its borders: Imagining the EU in Ukraine post-Maidan”, European Foreign Affairs Review, 23, forthcoming 2018. С. 119–138. ( У співавторстві)

Чабан А. Ю. «Образи і сприйняття України із погляду Європи: історична ретроспектива і сучасність». Доповідь на пленарному засіданні Всеукраїнської школи-семінару викладачів соціально-гуманітарних дисциплін закладів вищої освіти Черкаської, Вінницької, Полтавської та Кіровоградської областей.– Черкаси, 17 травня 2018 р.

Чабан А. Ю. «Проблеми збереження історико-культурної спадщини Середньої Наддніпрянщини». Доповідь на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції «Трахтемирів: історія та сучасність». 20 вересня 2018 року

Крутенко О. В. //Олександр Захаренко у діалозі із сьогоденням /Авт.-укл. О.В.Крутенко. – Черкаси : Видавець Ю.А.Чабаненко, 2018. – 104 с.

Крутенко О. В. Інновації в системі роботи органів учнівського самоврядування /Авт.-укл. О.В.Крутенко. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2018. – 180 с.

Обрусна С.Ю. Сумська філія ХНУВС.  Адміністративно-правові відносини в судовій системі в межах території України у ХІ-ХVІІ століттях // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 18–19 травня 2018 року

Демченко С. О. Національне агентство України з питань державної служби, Національна академія державного управління при Президентові України, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада, ІХ щорічні Рішельєвські академічні читання на тему: «Професійна підготовка та розвиток державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання, перспективи»,  21–22 вересня 2017 року

Демченко С. О. Національне агентство України з питань державної служби, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Фонд Ганса Зайделя, Всеукраїнська нарада-семінар «Професійна підготовка та розвиток державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання, перспективи», 20 вересня 2017 року

Демченко С. О. Національна академія державного управління при Президентові України, Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності", 26 травня 2017 року

Сивак М. М. «Правова допомога: питання визначення юридичного змісту». Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності», Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 19–20 квітня 2017 року

Бондаренко Т. Г. Вербальні технології формування медіааудиторії / Т. Г. Бондаренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. ‒ Серія: Соціальні комунікації. ‒ Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2017. ‒ № 1 (29). ‒ С. 53‒57.

Бондаренко Т. Г. Основні технології формування аудиторії сучасного радіо / Т. Г. Бондаренко // Humanities and Social Sciences. Science and Education a New Dimension. ‒ 2017. ‒ V (19). ‒ Issue 119. ‒ S. 32‒35.

Bondarenko T. G. The main technologies used to impact the modern radio audience [Electronic resource] / T. G. Bondarenko // Materials from the International Conference «Problems of Humanities and Social Sciences – 2017» (Budapest, 29th of January 2017. ‒ Available at : http://scaspee.com/all-materials/apse-2017

Чабан А. Ю. «Трансформація парадигми історичних досліджень історії України ХХ ст. у світлі новітньої історіографії». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний        і антропологічний виміри» (з нагоди 100-ї річниці Української революції 1917–1921 рр.), Черкаси 3–4 березня 2017 року.

Чабан А. Ю. «Державотворчі процеси на території Середньої Наддніпрянщини у добу середньовіччя», -Київ, Черкаси: Матеріали ІІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ століття». Черкаси. 2017 р., 24 березня.

Чабан А. Ю. Щедрий стіл Середньої Наддніпрянщини. Монографія. – Черкаси: «Вертикаль», 2017.

Чабан А. Ю. «Україна очима європейців: соціокультурний вимір». -Черкаси: Матеріали Міжвузівської наукової конференції «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє». 2017 р., квітень.

Бондаренко Т. Г. Експертне опитування медійників щодо інформаційної взаємодії з аудиторією: методологія та процедура / Т. Г. Бондаренко // Humanities and Social Sciences. Science and Education a New Dimension. ‒ 2016. ‒ IV (18). ‒ Issue 109. ‒ S. 56‒60.

Бондаренко Т. Г. Інструменти для фокусування уваги аудиторії інтернет-видань [Електронний ресурс] / Т. Г. Бондаренко // Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції [наук. ред. В. Різун ; упоряд. Т. Скотникова, А. Волубуєва]. ‒ К. : Ін-т журналістики, 2016. ‒ С. 26‒32. ‒ Режим доступу : http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/index.php/60-fv/103-journkonf.html.

Бондаренко Т. Г. Інформаційні взаємини в системі «медіа – аудиторія»: за результатами експертного опитування регіональних редакторів / Т. Г. Бондаренко // Наукові записки [Українська академія друкарства] : наукове видання. ‒ 2016. ‒ № 2 (53). ‒ С. 286‒302.

Бондаренко Т. Г. Медійні спецпроекти як інструмент для формування інформаційної компетентності аудиторії / Т. Г. Бондаренко // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» (3 ‒ 4 березня 2016 року). ‒ Запоріжжя : Кераміст, 2016. ‒ С. 13‒16.

Бондаренко Т. Г. Післясмак мови війни: соціолінгвістичний вимір Т. Г. Бондаренко // Мова. Суспільство. Журналістика : зб. матеріалів ХХІІ Міжнародної наук.-практ. конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ, 8 квітня 2016 року). ‒ К. : видавець Паливода А. В., 2016. ‒ С. 15‒21.

Бондаренко Т. Г. Регіональна практика взаємодії медіа з аудиторією (за результатами соціологічного дослідження) / Т. Г. Бондаренко // Поліграфія і видавнича справа : наукове видання. ‒ 2016. ‒ № 2 (72). ‒ С. 162‒173.

Бондаренко Т. Г. Синонімія термінів для позначення аудиторії медіа / Т. Г. Бондаренко // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів : Львівський національний ун-т ім. І. Франка, 2017. – Вип. 16. – С. 40–45.

Крутенко О.В. Авторська школа Олександра Захаренка як приклад організації учнівського самоврядування /О.Крутенко // Вісник Черкаського університету. – № 1, 2017. – Стор. 68–74.

Крутенко О.В. Актуалізація педагогічної спадщини О.А.Захаренка у контексті нової української школи / О.Крутенко // Рідна школа (спецвипуск). – 2017. – Стор. 17–20.

Крутенко О.В. Психолого-педагогічні умови організації виховного процесу в авторській школі О.Захаренка / О.Крутенко // Педагогічний вісник. — № 1, 2017.

Крутенко О.В. Олександр Захаренко про шляхи та засоби формування патріотичних почуттів у школярів // Олександр Захаренко: педагогіка, спрямована в майбутнє. /Авт.-укл. Н.М.Чепурна, О.В.Крутенко. – Черкаси :Видавець Ю.А.Чабаненко, 2017. – Стор. 68–72.

Крутенко О.В. Авторська школа Олександра Захаренка як приклад організації учнівського самоврядування // Олександр Захаренко: педагогіка, спрямована в майбутнє. /Авт.-укл. Н.М.Чепурна, О.В.Крутенко. – Черкаси :Видавець Ю.А.Чабаненко, 2017. – Стор. 102–110.

Крутенко О.В. Педагогіка Олександра Захаренка: історія чи шлях у майбутнє? / О.Крутенко // Голос профспілки. — № 1, січень 2017.

Крутенко О.В. До 80-ї річниці з дня народження О.А.Захаренка / О.Крутенко // Педагогічна газета. – лютий, 2017.

Чабан А. Ю. «Страви як символ. До історії становлення кухні Середньої Наддніпрянщини». — Український селянин. Збірник наукових праць. Вип. 18, 2017, с. 117–124, – Черкаси

Чабан А. Ю. «Зберегти і примножити для прийдешніх поколінь». — Зб. Богданівські читання. Вип. 6. – Черкаси, 2017

Чабан А. Ю. «Українська козацька держава як суб’єкт міжнародних відносин середини XVII ст.». Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. № 1, 2017, Серія : Історичні науки. У співавторстві. С. 118–128

Чабан А. Ю. «Трансформація парадигми історичних досліджень історії України ХХ ст. У світлі новітньої історіографії» Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. № 1, 2017, Серія : Історичні науки. С. -45–51

Масненко В. В. Четвертий міжнародний науково-практичний семінар «Текст і образ: особливості взаємодії між наративом та візуальністю», травень 2017 року

Масненко В. В. Науково-практичний семінар «Російські революції 1917 р. у контексті світової історії», травень 2017 року

Масненко В. В. Всеукраїнський  круглий стіл «Крим і Україна: історія, сьогодення, перспектива», присвячений вшануванню пам’яті жертв депортації кримських татар 1944 р., травень 2017 року

Чабан А. Ю. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Міжвузівська наукова конференція «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє" квітень 2017 року

Бондаренко Т. Г. Київський університет імені Бориса Грінченка, Всеукраїнська науково-практична конференція «Міждисциплінарні дослідження масової комунікації:проблеми та перспективи», 25.04.2017

Масненко В. В. ІІ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ ст.», березень 2017 року

Кравченко О. П. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною учасню «Розвиток громадянських компетентностей в Україні", НАДУ, 17–18 березеня 2017 року

Чабан А. Ю. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ІІ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді«Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ століття», 24.03.2017

Масненко В. В. VІІІ науково-краєзнавча конференція «Черкащина в контексті історії України» з присвячена 100-річчю Української революції 1917–1921 рр., березень 2017 року

Чабан А. Ю. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Міжнародна науково-практична конференція «Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри», 03–04.03.2017

Шевченко П. В. Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект», Черкаси, 23–24 березня 2017 року

Шевченко П. В. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні пріорітети економіки. Соціальні виклики» Словаччина-Австрія-Угорщина, 3–8 квітня 2017 року

Крутенко О. В. Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 80-річчю з дня народження О.Захаренка (2.02.2017, Черкаси)

Крутенко О. В. Тренінг для тренерів з Ґендерно-орієнтованого бюджетування (ҐОБ) в рамках програми “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) (10–14.04.2017, Київ).

Крутенко О. В. Сертифікаційний тренінг з підготовки експертного кола з антидискримінаційної експертизи освітнього контенту (20–21.05.2017, Харків).

Крутенко О. В. «Гендерний хакатон: технології і медіа у досягненні гендерної рівності» (15–17 червня 2017 р., м. Суми).

Крутенко О. В. Тренінг тренерів з теми «Інтегрування принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та антидискримінаційного підходу в діяльність органів виконавчої влади з реалізації системних реформ» (13–15.11.2017, Київ).

Масненко В. В. Міжнарнародна науково-практична конференція «Między wolnością a zniewoleniem. Wartości w historiografii polskiej i środkowoeuropejskiej  od końca XVIII po początki XXI wieku», жовтень 2016 року

Масненко В. В. Шостий міжнародний конгрес дослідників Білорусі, жовтень 2016 року

Масненко В. В. Круглий стіл «Українсько-польські стосунки в контексті сучасних викликів», жовтень 2016

Масненко В. В. Всеукраїнська науково-практична конференція«Українське православ’я на шляху самовизначення, єдності та конституювання», жовтень 2016 року

Масненко В. В. Всеукраїнський методичний семінар «Майдан: Усна історія», вересень 2016 рік

Масненко В. В. «Черкаський історіографічний симпозіум», присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського», вересень 2016 рік

Масненко В. В. «Творча спадщина Михайла Грушевського: минуле і сьогодення», вересень 2016

Масненко В. В. Сьомий Міжнародний Міждисциплінарний Теоретичний Симпозіум «Словесне i зорове: візуальні медіації в літературі», червень – липень 2016 року

Масненко В. В. Всеукраїнський руглий стіл «Крим і Україна: історія, сьогодення, перспектива», присвячений вшануванню пам’яті жертв депортації кримських татар 1944 р., червень 2016 року

Демченко С. О. Національна академія державного управління при Президентові України,  Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю«Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку», 27.05.2016

Бондаренко Т. Г.  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,   м. Луцьк,   VII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи», 20.05.2016

Бондаренко Т. Г. Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка XXII Міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика», 08.04.2016

Масненко В. В. Міжнарнародна 39-та Шевченківська конференція «Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір», квітень 2016 року

Бондаренко Т. Г. Спецкурс для магістрантів «Управління поведінкою аудиторії»: фахова запотребуваність і змістове наповнення / Т. Г. Бондаренко // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал. ‒ К. : вид-во «Білий тигр», 2016. ‒ № 3 (19). ‒ С. 3‒7.

Бондаренко Т. Г. Становлення, функціювання й перспективи розвитку студентського телебачення в річищі задоволення інформаційних потреб медійної аудиторії / Т. Г. Бондаренко // Вища школа : науково-практичне видання. ‒ 2016. ‒ № 4 (141). ‒ С. 84‒92.

Бондаренко Т. Г. Технології формування сучасної телеаудиторії / Т. Г. Бондаренко // Humanities and Social Sciences. Science and Education a New Dimension. ‒ 2016. ‒ IV (14). ‒ Issue 89. ‒ S. 11‒14.

Бондаренко Т. Г. Традиційні та нові форми інформаційної взаємодії медіа й аудиторії / Т. Г. Бондаренко // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал. ‒ Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т імені Лесі Українки, 2016. ‒ № 9‒10 (7). ‒ С. 5‒10.

Бондаренко Т. Г. Формування аудиторії через промоцію діяльності телеведучого / Т. Г. Бондаренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. ‒ Серія: Соціальні комунікації. ‒ Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2016. ‒ № 4 (28). ‒ С. 40‒44

Бондаренко Т. Г. Використання ігрофікованих інформаційних продуктів для формування медіааудиторії / Т. Г. Бондаренко // «Scientific-researches» : ежемесячный научный журнал. ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ С. 43‒49.

Бондаренко Т. Г. Інформаційний онлайновий спецпроект для медіааудиторії: поняття, типологія, вплив / Т. Г. Бондаренко // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник Української академії друкарства. ‒ 2016. ‒ № 1 (71). ‒ С. 192‒202.

Бондаренко Т. Г. Інформаційно-рекламний відеоконтент для аудиторії офіційних сайтів ВНЗ / Т. Г. Бондаренко // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 ‒ 13 жовтня 2016 р.) [наук. ред. В. М. Каленич]. ‒ Вінниця : [б. в.], 2016. ‒ С. 160‒165.

Бондаренко Т. Г. Способи привернення уваги інтернет-аудиторії / Т. Г. Бондаренко // Наукові записки [Українська академія друкарства] : науково-фахове видання. ‒ 2016. ‒ № 1 (52). ‒ С. 248‒257.

Бондаренко Т. Г. Термінологійна панель для дослідження аудиторії медіа / Т. Г. Бондаренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. ‒ Серія: Соціальні комунікації. ‒ Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2016. ‒ № 3 (27). ‒ С. 69‒74.

Bondarenko T. G. The technologies used to shape the modern television audience [Electronic resource] / T. G. Bondarenko // Materials from the International Conference «Humanities and Social sciences in the Era of Globalization ‒ 2016» (Budapest, 28-th of May 2016). ‒ Available at : http://scaspee.com/all-materials/the-technologies-used-to-shape-the-modern-television-audience-bondarenko-t-g.

Bondarenko T. G. Expert survey of media people regarding information interaction with the audience: methodology and procedure [Electronic resource] / T. G. Bondarenko // Materials from the International Conference «Problems of Humanities and Social Sciences – 2016» (Budapest, 20th of November 2016). ‒ Available at : http://scaspee.com/all-materials/the-technologies-used-to-shape-the-modern-television-audience-bondarenko-t-g.

Чабан А. Ю. «Візія М. Грушевського історії Середньої Наддніпрянщини». –Матеріали Черкаського міжнародного історичного симпозіуму, присвяченого 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського. — Черкаси, 22 вересня 2016 року.

Чабан А. Ю. «Витоки козацтва на Середньому Подніпров’ї» // Земля батьків, № 64, жовтень 2016 року.

Чабан А. Ю. «Середня Наддніпрянщина і Крим в часи зародження українського козацтва». Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Серія історичні науки. № 1, за 2016 р.

Чабан А. Ю. «Віхи становлення Черкаського національного університету в новітню добу історії України»». – Черкаси: Збірник тез та повідомлень за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 лютого 2016 р.

Чабан А. Ю. «Україна та імперська Росія». – Навчально-методичний посібник. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016 р.

Токарчук В. А. Лексема foot n: мережа полісемії лексичного значення / В. А. Токарчук // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика : матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛіП 8–10 жовтня 2016 р. / М-во освіти і науки України, ЧНУ імені Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2016 рік

Бондаренко Т. Г. Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти», 07.04.2016

Бондаренко Т. Г. Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Фонд розвитку ЗМІ Посольства США в Україні, Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні і світі", 03–04.03.2016

Масненко В. В. Всеукраїнська ХХVІІ наукова сесія Осередку НТШ у Черкасах «Історичний гранд-наратив Михайла Грушевського як підґрунтя формування модерної української ідентичності», березень 2016

Масненко В. В. Історик і Влада. Колективна монографія / Відповідальний редактор В. Смолій; творчий керівник проекту І.Колесник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 543 с.

Чабан А. Ю. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Всеукраїнська науково-практична конференція «Віхи становлення Черкаського національного університету в новітню добу історії Укураїни», 26.02.2016

Масненко В. В. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Всеукраїнська науково-практична конференція «ЧНУ ім. Б.Хмельницького – 95: історія і сучасність», лютий 2016 року

Бондаренко Т. Г. Черкаська обласна державна адміністрація, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Національна спілка краєзнавців України, Всеукраїнська науково-практична конференція «Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького — 95: історія та сучасність, присвячена 95-річчю заснування вищого навчального закладу», 26.02.2016

Демченко С. О. Національне агентство України з питань державної служби,  Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Національна академія державного управління при Президентові України,  Міжнародна науково-практична конференція «Професіоналізм, етика та цінності державної служби:досвід кран ЄС та країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», 18–19.02.2016

Бондаренко Т. Г. Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», IV Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Івченка», 28.10.2016

Бондаренко Т. Г. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку», 12–13.10.2016

Бондаренко Т. Г.  ДВНЗ «Ужгородський національний університет», ІІ Міжнародна наукова конференція «Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи», 21–24.09.2016

Демченко С. О. Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, Щорічна конференція за міжнародною участю "Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтіри для України", 5–6.11.2015

Токарчук В. А. Когнітологія в системі гуманітарних наук : VII Міжнародний науково-практичний семінар,  м. Полтава, ПНПУ імені В. Г. Короленка, 20.05.2015

Токарчук В. А. Нумеральний компонент як знак-індекс: формальні моделі й полісемія номінативних одиниць (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. А. Токарчук // Гуманітарні науки: Сучасна наукова парадигма : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – С. 118–126.

Демченко С. О.  Національне агентство України з питань державної служби, Національна академія   державного управління при Президентові України, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада, Одеська міська рада, 24–25.09.2015

Шевченко П. В. ООН в Україні, МОП, ЮНЕЙДС, ФН ООН, Міжнародний проект «Добровільне консультування і тестування на ВІЛ для працівників» Україна, Черкаси, 2015 рік

Масненко В.В. «Різні обличчя» одного мислителя: візуалізація тілесності в самопрезентації В’ячеслава Липинського // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К., 2014/2015. – Вип.8. – С.129–154.

Масненко В.В. В’ячеслав Липинський і його роль в українській історії історіографії та методології історії // Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie. Pod redakcją naukową J.Maternickiego, J. Pisulińkiej i L. Zaszkilniaka. – Rzeszów, 2015. – S. 196–213.

Масненко В.В. Образ Білорусі в історіографії та історичній пам'яті українців. Колективна монографія / Керів. автор. кол. та ред. В.В. Масненко. – Черкаси: РВВ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 200 с. (серія «Історіографічні студії», Вип.3.).

Демченко С. О. Національне агентство України з питань державної служби, Національна академія  державного управління при Президентові України, Асоціація міст, Проект Twinning «Підтримка розвитку державної служби України», Програми професійного розвитку при Офісі зв'язку НАТО в Україні, VI Рішелівські читання на тему: "Європейські орієнтири реформування публічної служби в Україні", 26.09.2014

Серватинська С. В., Нікітенко С. І. Національне агентство України з питань державної служби, Школа вищого корпусу державної служби, Програма професійної підготовки Офісу зв'язку НАТО в Україні «Сучасні тенденції і проблеми міжнародної безпеки», 12.06.2014

Демченко С. О. Національна академія державного управління при Президентові України, Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Місцеве самоврядування-основа сталого розвитку України», 16.05.2014

Демченко С. О. Національна академія державного управління при Президентові України, Національна академія педагогічних наук України, Національне агентство України з питань державної служби,  Фонд Ганса Зайделя в Україні, Фонд імені Фрідриха Еберта в Україні, Проект міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно обгрунтованого планування розвитку областей та міст України», Проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтовананий на громаду — ІТ», Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в України “DESPRO”, Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю «Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток магістерських програм у галузі знань «Державне управління», 24–25.10.2013

Демченко С. О. Національне агентство України з питань державної служби, Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада, Одеська міська рада, Національний університет «Одеська юридична академія», Національна академія державного управління при Президентові України, Щорічні Рішелівські академічні читання «Модернізація державної служби в умовах реалізації політики європейської інтеграції", 25–27.09.2013

Демченко С. О. Вінницька обласна рада, Вінницька обласна державна адміністрація, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області, ВОО МГО «Україна-Польща-Німеччина», Міжнародна науково-практична конференція «Збалансований розвиток громад — основа формування Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року», 17.05.2013

Демченко С. О. Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імени Богдана Хмельницького, Інститут непрерывного профессионального образования Тольяттинского государственного университета, Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, Університет Західної Угорщини, Вища школа гуманітарно-економічна (Польща), Ризький технічний університет (Литва), Пловдівський університет імені П. Хілендарського (Болгарія), Міжнародна науково-практична конференція«Вища школа: інтеграція і співробітництво освітніх систем», 26.04.2013

Демченко С. О. Національна академія державного управління при Президентові України, Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю «Модернізація державного управління та європейська інтеграція Украіни», 25.04.2013

Демченко С. О. Кабінет Міністрів України, Агентство США з міжнародного розвитку «Програма сприяння парламенту ІІ" «Взаємодія з громадськістю та забезпечення доступу до публічної інформації", 03.04.2013

Демченко С. О. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, Національної академії державного управління при Президентові України «Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування», 04.02.2013

Масненко В.В. Дослідження західноруського права (права ВКЛ) у контексті формування української національної історичної парадигми 1920-х рр. // Беларусь, Расія, Україна: дыялог народаў і культур – Гродна; Юрса Прынт, 2013. – С. 121–130.

Масненко В.В. Галичина в інтелектуальному просторі українського національної проекту: версії П. Куліша та М. Драгоманова // Galicja a powstanie styczniowe. Pod redakcją M.Hoszowskiej, A. Kawalec i L. Zaszkilniaka. – Warszawa; Rzeszów, 2013. – S. 379–389.

Масненко В.В. Україна, Польща, Росія у системі цивілізаційних координат: візія В’ячеслава Липинського // Historia-Tożsamość-Mentalność. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii w XIX i XX w. Pod redakcją E.Koko, M. Nowak i L. Zaszkilniaka – Gdańsk, 2013. — S. 307–323.

Масненко В.В. Уявлені просторові образи України та її сусідів на ментальній карті В’ячеслава Липинського // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К., 2013. – Вип. 7. – С. 59–77.

Демченко С. О. Національне агенство України з питань державної служби, Школа вищого корпусу державної служби, Українсько-данський проект «Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні. Фаза ІІ"  (DANIDA), Проект   Twinning «Підтримка розвитку державної служби в Україні"  «Реформування системи професійного навчання державних службовців в контексті впровадження нового законодавства про державну службу», 06.12.2012 

Демченко С. О.  Національне агенство України з питань державної служби, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Проект Twinning «Підтримка розвитку державної служби в Україні", 13.11.2012 

Шевченко П. В. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Управління державної служби Головного управління державної служби України в Черкаській області, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького «Пріоритети і напрямки оптимізації законодавчої бази діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування», м. Черкаси, 27 квітня 2012 року

 Демченко С. О. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій,  Територіальний центр соціальної допомоги населенню Соснівського району м. Черкаси, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, 28–30.06.2012 

Марценюк М. Ф. Канадський інститут урбаністики, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України «Поширюємо найкращий досвід» 22–23.05.2012 

Демченко С. О. Національне агентство України з питань державної служби, Проект Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток», Кластер підвищення кваліфікації, Кримський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим «Актуальні питання реалізації концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», 21–23.02.2012

Масненко В.В. Міфологізація образу Богдана Хмельницького в українській історичній думці та національній свідомості другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. // Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku / Pod redakcja Andrzeja Czyzewskiego, Rafala Stobieckiego, Tomasza Toborka, Leonida Zaszkilniaka. – Warszawa; Lodz, 2012. – S.210–223.

Масненко В.В. Украинский фактор в событиях Московской смуты в начале ХVІІ века // Studia Slavica Et Balcanica Petropolitana = Петербургские славянские и балканские исследования. – СПб., 2012. – №2(12). – С. 91–106.

Демченко С. О. Національна академія державного управління при Президентові України  "Інноваційні освітні технології у професійному навчанні державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" 01.12.11

Нікітенко С. І. Національне агенство України з питань держаіної служби, Проект «Технічна підтримка реформування державного сектору в Україні" Королівство Данія, Національна академія державного управління при Президентові України «Особливості нового антикорупційного законодавства та його імплементація», 21–22.11.2011 

Демченко С. О. Кримський навчально-консультаційний центр Тернопільського національного економічного університету «Наука і влада: теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку державного управління», 25–26.10.2011

Демченко С. О. Національне агенство України з питань державної служби, Кримський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організації при Раді міністрів Автономної Республіки Крим «Практичні кроки із реформування системи кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів», 24.10.2011 

Демченко С. О.,  Нікітенко С. І. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія державного управління при Президентові України, Академія муніціпального управління м. Київ, Східноєвропейський університет університет економіки і менеджменту, Білоруський державний університет ім. М. Танка, Католицький університет (м. Лілль, Франція), Польська вища школа підприємництва і соціальних наук (м. Оутвок) «Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 20.10.2011

Масненко В. В. Галичина у візії наддніпрянських українофілів 1840–1860-х рр.: імперативи Михайла Максимовича // Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Praca zbiorowa pod redakcją A. Kawalec, W. Wierzbieńca, L. Zaszkilniaka. Wstępem opatrzył J. Maternicki. – Rzeszów, 2011. – Т.2. – S.89–101.

Масненко В. В. Історична наука, історична пам’ять та національна свідомість модерної доби в Україні, Білорусі та Польщі / Упоряд. В.В.Масненко, Ю.П.Присяжнюк (Серія “Історіографічні студії” Вип.1). – Черкаси: “Вертикаль”, видавець ПП Кандич С.Г., 2011. – 182 с.

Масненко В.В. Від “неісторичного” народу до “історичної” нації: спроба окреслення ідентифікаційного потенціалу української національної історіографії // Historia-mentalność-tożsamość: Studia z historii, historii historiografii i metodolodii historii. – Poznań, 2010. – S-39–51.

25 червня 2021
Powered by ArtistSoft