Теми випускних робіт для державних службовців

Підсумковий контроль знань слухачів семінарів підвищення кваліфікації здійснюється шляхом комплексного тестування (наказ Національного агентства України з питань державної служби від 30.03.15 № 65 «Про затвердження вимог до структури та змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» із змінами, внесеними наказом від 27.04.2016 № 74 «Про внесення змін до Вимог до структури та змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0422–15)

25 червня 2021
Powered by ArtistSoft