Для забезпечення зростаючих потреб регіону у професійних кадрах, відповідно до Указу Президента України від 30 травня 1995 року №398 розпорядженням Голови Черкаської обласної державної адміністрації від 5 квітня 1996 року №179 засновано Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Із 2005 року Центр має двох засновників – Черкаську обласну державну адміністрацію та Черкаську обласну раду. Відповідно до чинного законодавства вони визначили, що Центр є закладом післядипломної освіти комунальної форми власності.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 06 липня 2005 року №295 та рішенням сесії обласної ради від 23 червня 2005 року №22–8/IV затверджено Статут Центру, погоджений з Міністерством освіти і науки України та Головним управлінням державної служби України.

24 листопада 2009 року Центр включено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України. Центр діє на підставі ліцензії щодо надання освітніх послуг  з ліцензійним обсягом 2500 осіб на рік.

Центр очолювали:

Береза

Береза Валентин Васильович

Перший директор Центру. На посаді перебував з 1996 до 1998 рр.  За успіхи в організації навчання кадрів Береза В. В. нагороджений Почесною грамотою НАДУ при Президентові України

 

Ільченко Іван Іванович

Директор Центру з 1998 до 2003 рр.

За успіхи в організації навчання кадрів Ільченко І. І. нагороджений Подякою Кабінету Міністрів України та Почесною грамотою НАДУ при Президентові України.

Качура Георгій Анатолійович

Директор Центру з 2003 до 2010 рр.

Досвідчений фахівець у сфері державного управління та місцевого самоврядування — до призначення на посаду директора працював заступником Черкаського міського голови.

Марценюк Михайло Федорович

Виконував обов’язки директора Центру з 2010 до 2011 рр.

До призначення на посаду працював головою Жашківської районної державної адміністрації, заступником голови Черкаської обласної ради. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України за визначні успіхи у реалізації державної політики з підвищення кваліфікації кадрів.

      Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів – єдиний в регіоні вищий навчальний заклад, що реалізовує державну політику з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Замовниками послуг Центру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи і організації Черкаської області. Координацію роботи Центру у межах своїх повноважень здійснює Національне агентство України з питань державної служби. Науково–методичну, інформаційну і консультаційну допомогу Центру надає Національна академія державного управління при Президентові України.

З 2011 року Центр очолює Демченко Сергій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Української Академії Акмеологічних Наук.

Для ефективної реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації, завдань Нацдержслужби України та засновників Центру, за ініціативи Демченка С. О. у 2012 році була розроблена та схвалена навчально-методичною радою Стратегія розвитку Центру на 2012–2015 роки, яка у 2014 році була доповнена та відкоригована у Стратегію розвитку Центру на період до 2020 року з урахуванням нових завдань з реформування державного управління відповідно до європейських стандартів; змін форм і методів виконання службовцями завдань та функцій держави та основних положень Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. Основним результатом реалізації Стратегії розвитку Центру на період до 2020 року є підвищення професійної компетентності працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ і організацій регіону.

З метою ефективної організації самостійної роботи слухачів семінарів, у 2013 році в Центрі створено електронний навчально-методичний комплекс, для якого характерне посилення ролі електронних ресурсів в інформаційному і довідково-методичному обслуговуванні слухачів, використання електронних ресурсів наукових бібліотек України, віртуальних підручників, методичної бази даних дистанційного навчання вищих навчальних закладів.

У 2014 році в Центрі створена нова комп’ютерна лабораторія, що дає можливість використовувати комп’ютерні технології в підготовці до другого туру переможців першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»; підвищувати професійну компетентність працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та спеціалістів відділів організаційно-кадрової роботи райдержадміністрацій з питань використання бази електронного обліку ЄДКС «Картка»; підвищувати кваліфікацію бухгалтерів сільських, селищних рад з питань автоматизації бухгалтерського обліку шляхом використання ППП «1С: Бухгалтерія» для бюджетних установ України»; впроваджувати елементи дистанційного навчання в процес підвищення кваліфікації кадрів і організовувати самостійну роботу слухачів семінарів.

Для забезпечення належного рівня практичної підготовки керівників з питань висвітлення діяльності органів влади в засобах масової інформації, організації прес-конференцій та брифінгів на телебаченні, володіння мистецтвом публічного виступу в Центрі створена навчальна телевізійна студія. Студія використовується для реалізації модулів «Лідерство в державному управлінні» та «Мистецтво публічного виступу» для керівників–спікерів, лідерів громадської думки та для систематичного інформаційного супроводу заходів, що проводяться обласною владою.

Сьогодні Центр має високопрофесійний колектив, здатний реалізувати завдання, які ставляться засновниками Центру, Національним агентством України з питань державної служби; великий досвід роботи в системі підвищення кваліфікації; відповідну матеріальну базу; сформований професорсько-викладацький персонал; адаптовані до сучасних умов соціально-економічного розвитку регіону програми семінарів підвищення кваліфікації; навчально-методичну базу та партнерські стосунки з закладами системи підвищення кваліфікації України  і вищими навчальними закладами регіону.