Ділова англійська мова для публічних службовців

В нашому закладі створені максимально сприятливі умови для вивчення англійської мови публічними управлінцями регіону у рамках загальної короткострокової програми «Ділова ангійська мова».

Навчання проходить дистанційно – один раз на тиждень, комунікації в онлайн режимі із використанням рекомендованих викладачем методичних електронних кейсів;

Програма передбачає розвиток навичок говоріння, аудіювання, читання та письма, корекція вимовних та граматичних навичок, розширення словникового запасу;

Реалізовує програму Токарчук Вікторія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Публічні службовці, які повністю виконають програму і успішно пройдуть вихідний комплексний тест, отримають свідоцтво про підвищення кваліфікації (1 кредит ЄКТС).