Стартувала професійна програма для посадових осіб місцевого самоврядування

У Черкаському регіональному центрі підвищення кваліфікації стартувала загальна професійна програма для посадових осіб місцевого самоврядування. Навчанням передбачено змістовні інтерактивні лекції, дискусії, практичні заняття з таких питань:

  • розвиток громадянського суспільства – важлива умова становлення України як європейської держави;
  • практичний тайм-менеджмент як інструмент ефективного публічного управління;
  • морально-психологічний клімат у колективі;
  • стратегічне планування та управління змінами в публічному адмініструванні, розробка і ухвалення ефективних рішень;
  • ораторська майстерність публічного службовця;
  • розвиток лідерства на публічній службі як умова належного врядування, особистісна і професійна самоактуалізація;
  • стратегічне планування регіонального розвитку в умовах воєнного стану;
  • євроінтеграційні перспективи України: причини, передумови, прогнози тощо.

До реалізації програми залучені фахівці-практики, науковці, психологи, викладачі закладів вищої освіти. Дякуємо слухачам за активність. Усе буде Україна!