Черкаський РЦПК розпочинає підготовку прогнозних показників загальних потреб у підвищенні кваліфікації на 2023 рік

Професіоналізм – один із ключових принципів функціонування інститутів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні. На законодавчому рівні визначено, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності.

З метою забезпечення безперервності, обов’язковості та плановості професійного навчання публічних службовців Черкащини починаємо підготовку прогнозних показників загальних потреб у підвищенні кваліфікації на 2023 рік. Із урахуванням вимог Положення про систему професійного навчання у частині обов’язковості та періодичності підвищення кваліфікації публічних службовців та чинних нормативно-правових актів, що визначають основні напрями державної політики в різних сферах суспільного життя, зокрема в умовах воєнного стану, узагальнюємо пропозиції замовників професійного навчання за загальними та спеціальними професійними (сертифікатними) програмами і загальними та спеціальними короткостроковими програмами.

Для планування професійного навчання рекомендуємо враховувати Перелік пріоритетних напрямів/тем для підвищення кваліфікації, сформований НАДС на 2023 рік https://bit.ly/3U1Vcd0, а також звертаємо увагу, що державні службовці у межах виконання індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності (індивідуальних програм професійного розвитку) мають набирати не менше одного кредиту ЄКТС протягом календарного року.

Перемога за нами! Все буде Україна!