Обговорили новації проєкту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Основні новації проєкту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» обговорили під час реалізації навчального модуля  «Державна політика у сфері розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади» для посадових осіб місцевого самоврядування Черкащини.

Зокрема, йшлося про те, що законопроєкт є важливим кроком на шляху до гармонізації положень державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Акцентували на розмежуванні статусу службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб місцевого самоврядування, закріпленні принципу політичної неупередженості, упорядкуванні проведення відкритих конкурсів, запровадженні щорічного оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, оновленні порядку професійного розвитку та інших змінах.

Дякуємо всім учасникам освітнього процесу. Перемога за нами! Усе буде Україна!