Завершено загальну професійну програму для посадових осіб місцевого самоврядування

Підвищення рівня професійної компетентності – невід’ємна складова діяльності публічного службовця.

Упродовж шести днів для посадових осіб місцевого самоврядування Черкаської області проходило навчання за загальною професійною програмою. Посадовці вдосконалили компетентності за такими тематичними модулями:

 • державна політика у сфері розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади;
 • проходження служби в органах місцевого самоврядування;
 • розвиток громадянського суспільства – важлива умова становлення України як європейської держави;
 • європейська та євроатлантична інтеграції України: реалії та перспективи;
 • стратегічне планування розвитку регіонів та територіальних громад;
 • основні вимоги до ведення службової документації та організація контролю в органах місцевого самоврядування;
 • нові засади здійснення адміністративної процедури;
 • реалізація права громадян на звернення;
 • дотримання прав людини та протидія дискримінації;
 • забезпечення реалізації ґендерної політики в Україні в контексті виконання Резолюції Ради Безпеки ООН «Жінки, мир, безпека»;
 • запобігання корупції та забезпечення доброчесності, фінансовий контроль;
 • глобальні зміни клімату: причини та наслідки;
 • історія як питання безпеки й інформаційної гігієни;
 • антикризовий менеджмент як концептуальний підхід до формування системи управління та інші питання.

Також корисними для слухачів були практичні заняття з удосконалення рівня володіння державною мовою, цифрової грамотності та основ емоційної саморегуляції посадових осіб місцевого самоврядування в умовах війни.

Висловлюємо вдячність спікерам за професіоналізм і співпрацю. Учасникам професійного навчання бажаємо успішної практичної реалізації здобутих знань!

Разом до Перемоги! Усе буде Україна!