Продовжуємо роботу щодо підвищення обізнаності публічних службовців у сфері захисту довкілля та природних ресурсів

На виконання плану заходів Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року Черкаський РЦПК проводить професійне навчання з означеної тематики. Зокрема, навчальний модуль «Глобальні зміни клімату: причини та наслідки» включений до загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Авторський модуль розробив і реалізує проректор з наукової та інноваційної діяльності Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат біологічних наук Олександр Спрягайло.

Також з метою формування екологічного мислення у сфері ощадливого споживання природних ресурсів та на виконання заходів Національного плану дій з охорони навколишнього середовища на період до 2025 року, Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2027 роки до спеціальних програм професійного навчання включені навчальні модулі з питань дотримання вимог природоохоронного законодавства при відведенні земельних ділянок, раціонального використання природних ресурсів, боротьби з деградацією земель та опустелюванням, поводження з відходами, розвитку природно-заповідної справи тощо.