Стратегічне планування розвитку регіону і територіальних громад

Питання стратегічного планування є особливо актуальним у контексті формування стратегії відбудови і післявоєнного розвитку України. Зважаючи на потреби в професійному навчанні, реалізували для посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад загальну короткострокову програму «Стратегічне планування розвитку регіону і територіальних громад».

Учасники розглянули концептуальні засади та теорії стратегічного планування місцевого розвитку, особливості стратегічного та оперативного управління, ознаки успішних стратегій місцевого розвитку й варіанти стратегій.

Зосередили увагу на законодавчій основі стратегічного планування, системі документів державної регіональної політики, стратегічних цілях та етапах реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, Стратегії розвитку Черкаської області на 2021 – 2027 роки, розробленні стратегій розвитку територіальних громад і заходів з їх реалізації.

 Також у межах професійного навчання слухачі обговорили основні положення Закону України «Про співробітництво територіальних громад», розглянули місце і роль співробітництва територіальних громад в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні, проаналізували форми та основні аспекти співробітництва як ефективного інструменту регіонального розвитку.

Дякуємо спікерам і учасникам професійного навчання за активне обговорення теми. Разом до Перемоги!