Актуалізація програм підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням нового законодавства

Ухвалення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» № 3077-IX стало вагомим досягненням децентралізації публічної влади та реформи місцевого самоврядування, імплементації положень Європейської хартії місцевого самоврядування.

Незважаючи на те, що закон набуде чинності не раніше ніж через шість місяців із дня припинення воєнного стану в Україні, Черкаський РЦПК уже сьогодні має запити органів місцевого самоврядування на отримання професійних компетентностей щодо вивчення та впровадження нового закону.

Серед новел закону – посилення вимог до підвищення рівня професійної компетентності посадовців місцевого самоврядування, впровадження щорічного оцінювання, виконання індивідуальних програм професійного розвитку, набрання не менше одного кредита ЄКТС протягом календарного року.

У ІІ півріччі 2024 року відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації будуть проведені загальні професійні (сертифікатні) та загальні короткострокові програми для посадових осіб місцевого самоврядування, вагомим складником яких буде тематичний модуль із вивчення новел Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Незмінний вектор діяльності нашого закладу – максимальна орієнтація на освітні потреби щодо професіоналізації публічних службовців та вдосконалення ними ключових компетентностей, необхідних для посилення спроможності громад, розвитку демократії, правової системи та післявоєнного відновлення України.