Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації  — єдиний в регіоні навчальний заклад, що реалізовує державну політику з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Центр організовує навчальний процес у власній будівлі, в якій розміщені адміністративні та службові приміщення, навчальні аудиторії, лабораторія інформаційних технологій в державному управлінні, навчальна телевізійна студія, читальний та актовий зали.

Аудиторний фонд забезпечує одночасне проведення семінарів підвищення кваліфікації у трьох навчальних потоках. Для ефективної організації начального процесу в Центрі використовується сучасна комп’ютерна техніка, мережа Інтернет, Wi-Fi, мультимедійні проектори, мережне обладнання, веб-камери для проведення відеоконференцій та ін.

Комп’ютерна лабораторія Центру дає можливість використовувати комп’ютерні технології в підготовці учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»; проводити практичні заняття з питань використання бази електронного обліку ЄДКС «Картка», ППП «1С: Бухгалтерія», впроваджувати елементи дистанційної форми навчання в процес підвищення кваліфікації кадрів і організовувати самостійну роботу слухачів семінарів.

        В Центрі функціонує навчальна телевізійна студія, що дає реальну можливість опановувати ефективні управлінські комунікації, здійснювати інформаційний супровід державної регіональної політики та сприяти професіоналізації державної служби в регіоні.

В Центрі створено навчально-методичний комплекс, який об’єднує книжковий фонд, методичні розробки викладачів, ресурси електронних бібліотек, електронну базу даних законодавства України, матеріали освітніх сайтів та порталів, електронні фахові розробки Національного агентства України з питань державної служби, Національної академії державного управління при Президентові України та ін.

              З метою популяризації у суспільстві історичних здобутків та досягнень українського народу в боротьбі за свободу та незалежність, виховання у слухачів семінарів гордості національною історією і традиціями в Центрі оформлений стенд, який містить патріотичну інформацію та державну символіку.

          Проживання слухачів Центру організоване в готелі «Нива», із яким укладено відповідний договір про надання комплексного обслуговування. Відповідно до договору слухачі проживають у двомісних номерах з усіма зручностями і мають можливість користуватись послугами готелю.

Матеріальна база Центру відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій з напряму 1501 «Державне управління».