Завершено навчання за загальною короткостроковою програмою «Ділова англійська мова»

Ураховуючи обраний курс України на євроінтеграцію, питання вдосконалення рівня володіння англійською мовою як мовою міжнародного спілкування для публічних службовців не втрачають актуальності. У Черкаському регіональному центрі підвищення кваліфікації завершено загальну короткострокову програму «Ділова англійська мова» для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Обсяг програми: 30 годин (1 кредит ЄКТС). Реалізує програму старший викладач кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат філологічних наук Вікторія Токарчук.

Навчальний курс орієнтований на вдосконалення рівня володіння діловою англійською мовою, поглиблення знань і розуміння відповідної лексики й термінології, а також набуття мовних навичок для успішного використання англійської мови під час виконання службових обов’язків.

Наші вітання публічним службовцям із успішним завершенням навчання!