Завершено навчання за загальною короткостроковою програмою «Лідерство у публічному управлінні»

Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації реалізував онлайн-навчання за загальною короткостроковою програмою «Лідерство у публічному управлінні».

Програма орієнтована на розвиток лідерського потенціалу публічних службовців шляхом удосконалення навичок комунікації та впливу, процесу розгляду питань адміністрування, вміння гуртувати колектив, підвищення ефективності ведення переговорів та прийняття управлінських рішень.

Під час професійного навчання учасники опрацювали такі теми:

  • Розвиток лідерства на публічній службі як умова належного врядування. Особистісна і професійна самоактуалізація.
  • Виміри публічної дипломатії у практиці формування лідерства.
  • Психологічні аспекти лідерства: сучасні тенденції та перспективи.
  • Формування комунікативних навичок лідера.

Програму реалізували науковці, фахівці з лідерства, публічної дипломатії, ораторського мистецтва та психологічних аспектів управлінської діяльності.