Державні службовці навчалися ораторській майстерності

«Заговори, щоб я тебе побачив» – відомі слова Сократа про вагоме значення вербальної комунікації, зокрема мистецтва мовлення. Грамотне публічне мовлення сучасного управлінця є його особистою візитівкою, а також установи, що він представляє.

У межах загальної професійної (сертифікатної) програми для державних службовців категорій «Б», «В» провели заняття «Ораторська майстерність державного службовця». Модуль розробила та реалізувала доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету Валентина Шульгіна.

Учасники опрацювали основні питання публічного красномовства, обговорили етапи підготовки і проведення публічного виступу, наголосили на необхідності врахування характеру слухацької аудиторії, описали типи ораторів відповідно до типів темпераменту. Також пані Валентина надала поради, як подолати комунікативний бар’єр та побудувати якісний виступ. Зокрема, Валентина Іванівна рекомендує заготувати початок і кінець виступу, адже вони запам’ятовується слухачам найбільше.

Дякуємо пані Валентині за цікавий, професійний виклад матеріалу, а слухачам – за активність і зворотній зв’язок.