Завершено навчання за професійною програмою

Підвищення рівня професійної компетентності – невід’ємна складова діяльності публічного службовця. Від досвіду, професіоналізму фахівців органів державної влади та органів місцевого самоврядування залежить ефективність публічного управління.

Упродовж шести днів для державних службовців категорій «Б» і «В» проходило навчання за загальною професійною програмою. Навчання складалося з модулів, пов’язаних із питаннями публічної влади в Україні, розвитком громадянського суспільства, електронної демократії та електронного урядування, запобігання та протидії корупції, стратегічного планування та управління змінами, антикризового менеджменту, практичного тайм-менеджменту, роботи зі зверненнями громадян, застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності органу державної влади тощо.

Програма навчання була актуалізована відповідно до вимог сьогодення і включала до того ж низку важливих питань в умовах дії воєнного стану, а саме: інфомедійної грамотності суспільства, інформаційної безпеки та цифрової гігієни, морально-психологічного клімату в колективі, правил безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях воєнного характеру, особливостей проходження державної служби в умовах воєнного стану, а також передбачала інтерактивні заняття з психологами.

Дякуємо спікерам і учасникам навчання. Успішної практичної реалізації здобутих знань! Усе буде Україна!