Узагальнюємо потреби в професійному навчанні публічних службовців

Вивчення потреб у професійному навчанні публічних службовців є одним із ключових чинників, що впливають на ефективність не лише освітнього процесу, а й на діяльність органу публічної влади загалом. Адже правильно і вчасно визначені потреби є орієнтирами для реагування на наявні та майбутні виклики, пов’язані з проходженням публічної служби.

На основі узагальнених потреб та переліків пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації, сформованих НАДС на наступний рік, розробляємо план-графік підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2024 рік, що буде розміщено на сайті Черкаського регіонального центру підвищення кваліфікації після унормованої процедури погодження.