Уряд затвердив план заходів з розвитку системи професійного навчання публічних службовців до 2027 року

Урядом затверджено план заходів із розвитку системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад до 2027 року.

Модернізація системи професійного навчання забезпечує впровадження багатьох нововведень і розвиток інноваційної моделі навчання, що спрямована на безперервність, обов’язковість, плановість, практикорієнтованість, прогностичність та відповідність потребам його учасників. Зокрема, головними акцентами урядового розпорядження є:

  • цифровізація послуг та управлінських процесів у сфері професійного навчання;
  • удосконалення професійних компетентностей публічних службовців, необхідних для післявоєнного відновлення та розвитку України, побудови спроможної сервісної та цифрової держави;
  • моніторинг якості професійного навчання;
  • розроблення та впровадження типових загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації;
  • упровадження програм (навчальних модулів) підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо нових засад здійснення адміністративної процедури;
  • організація професійного навчання службовців місцевого самоврядування;
  • вивчення іноземних мов тощо.

Докладніше за покликанням https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-planu-zakhodiv-z-rozvytku-syste-a1206r